Gebied
Ingrepen
Resultaat


Dit is de portal van FloraFaunaCheck.nl van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Via dit portal is het mogelijk gebruik te maken van een potentie inschatting die door Regelink Ecologie & Landschap in 2018 is uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is het openbaar groen dat door de gemeente Valkenburg aan de Geul beheerd wordt onderzocht op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.
Klik punt voor punt om het gebied aan te geven. Ga vervolgens door naar stap 2.